Webový portál

Umožní sledování hodnot glykémie na obrazovce společně s analytickými tabulkami  a trendy.

VÍCE

  • sdílení dat pomocí webového portálu glunovoshare.com s vašimi členy rodiny, lékařem nebo ošetřovateli
  • umožní sledování hodnot glykémie na obrazovce společně s analytickými tabulkami a trendy
  • pro ošetřujícího lékaře je portál skvělým pomocníkem při sledování cukrovky u pacienta, kterého si přidá na svůj portál

www.glunovoshare.com